Hoppa till innehåll

Kungälv

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv

Vuxenutbildningen i Kungälv har ett stort utbud av både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar från SFI (Svenska för invandrare) till gymnasial nivå. Detta är möjligt genom samverkan i regionen med andra kommuner och utbildningsanordnare.

Om du är skriven i en annan kommun än Kungälv så måste din kommun godkänna att du ska läsa i Kungälv innan du kan bli antagen. Vi skickar en fråga till din kommun och sedan får du ett svar från oss.
Var uppmärksam på att din adress samt dina kontaktuppgifter stämmer i din ansökan. Du ansvarar själv för detta.


Schemalagda studier
Att studera schemalagt innebär ett mer traditionellt studiesätt med schemalagda lektioner varje vecka. Eleven förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla genomgångar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier, studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag.

Distansstudier
Distanskurser söks via någon av Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare och beviljas i första hand bara för behörighetskompletterande studier. För att kunna läsa på distans behöver du visa ett anställningsbevis där det framgår att du arbetar under lektionstid. Du ansöker via skolans studie- och yrkesvägledare. 

Aktuella Drop-in och telefontider till studie- och yrkesvägledare hittar du här: https://www.kungalv.se/forskola--skola/vuxenutbildning/studie--och-yrkesvagledning/